W E R N I S A Ż E

.

.

Wystawa Krzysztofa Izdebskiego pt MALARSTWO
wernisaż - 09.05.2008 r. | wystawa - 09.05 - 01.06.2008 r.

Krzysztof Izdebski (C. Cruz) MALARSTWO

Izdebski (C. Cruz) maluje alegorie, ironicznie używając modela na sposób tradycyjny, by jednak wyeksponować swe współczesne racje. Jego Sapientia, 2003, to tradycyjna personi?kacja mądrości w postaci kobiety, ale tu akt kobiecy został upozowany, tak jak Adam Michała Anioła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej... ...Autoportret z językiem, 2003, zwraca się ku holenderskim i tenebrystowskim modelom, ale chyba jeszcze bardziej w kierunku samoświadomości i samoupewnienia się artysty: Izdebski buńczucznie (i komicznie) pokazuje światu język. Jest takie zdjęcie Einsteina, gdzie on też ma zmierzwione włosy (choć jego włosy są białe, a nie ciemne) i pokazuje widzowi język bez najmniejszego szacunku, uzmysławiając mu, między innymi, że wygląd zewnętrzny człowieka nie zawsze wskazuje na jego rzeczywistość wewnętrzną i pozycję społeczną. Błyskotliwość autoportretu jest wyraźniejsza niż w Sapientii, ale ironia obu deklaruje tę samą niezależność od potocznej opinii. Można powiedzieć, że Cruz to autoprześmiewczy buntownik, który naigrywa się także ze społeczeństwa...

Krzysztof Izdebski (C. Cruz) PAINTINGS

Izdebski (C. Cruz) paints allegories ironically using traditional models to make a contemporary point. Thus Sapientia, 2003 relies on the traditional personi?cation of wisdom as a woman, but his female nude is positioned like Adam in Michelangelo’s Sistine Ceiling. ... Self-Portrait with Tongue, 2003 harks back to Dutch and tenebrist models, but perhaps more to the point of the artist’s self-consciousness and self-assertion, it shows Izdebski de?antly (and comically sticking out his tongue at the world. There is a photograph of Einstein, also with touseled hair--but white rather than dark--also disrespectfully sticking his tongue out at the viewer, indicating, among other things, that a person’s outer appearance is not always indicative of his inner reality and importance. The wit of the self-portrait is more conspicuous than the wit of Sapienta, but the irony involves the same declaration of independence from conventional opinion. One might say that Cruz is self-mocking as well as a society-mocking rebel...

prof. Donald Kuspit "Nowi Dawni Mistrzowie/New Old Masters" 2006

Krzysztof Izdebski (C. Cruz)

Malarz, grafik, fotografik, eksperymentuje także w technikach nowoczesnych. Swoje prace malarskie podpisuje w lustrzanym odbiciu - C.Cruz i antydatuje o 100 lat. Mieszka i pracuje w Sopocie i w Gdańsku. Urodzony w 1966 roku w Toruniu, Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w 1997r. dyplom w pracowni prof. Jerzego Krechowicza. W latach 1996-98 współwydawca kwartalnika o sztuce "PROJEKT", od 1999 r. do 2006 r. Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, od 2004 r. do 2007 r. Prezes Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, od 2005 r. do 2007 r. pełnił funkcję wicedyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest autorem metody odtwarzania koloru z czarno-białych fotografii archiwalnych. Jego realizacje są częścią odtworzonego wystroju Hali Głównej Dworu Artusa w Gdańsku. Odtworzył także w latach 2002-03 kolorystykę zaginionego inkunabułu dla Instytutu im. Herdera w Marburgu (Niemcy). Zasłynął jako pomysłodawca i uczestnik "wielkiej wystawy sztuki współczesnej - Nowi Dawni Mistrzowie/New Old Masters" w Gdańsku, kuratorowanej przez wybitnego nowojorskiego krytyka sztuki Prof. Donalda Kuspita (Stony Brook, NY). Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i zagranicą (USA, Włochy, Szwajcaria, Niemcy). Wymieniony w 2008 roku na 53 miejscu w rankingu Rzeczpospolitej najlepszych polskich artystów współczesnych (1945-2007).

www.izdebski.art.pl
krzysztof@izdebski.art.pl
tel. +48 609 200 801

Drukuj stronę    Napisz do administratora serwisu

  Powrót