Obchody 35-lecia GSW i 20-lecia Stowarzyszenia Artystów - Grupa Kołobrzeg

Sobota, 4 luty 2023 - sobota, 18 marzec 2023

Wystawy

Miejsce wydarzenia

GSW
Armii Krajowej 12
Kołobrzeg, 78-100

Wernisaż odbędzie się 4 lutego 2023 r. o godz. 16:00


Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu powołana została 1 lutego 1988 roku Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej. Siedzibą jest parter prawego skrzydła ratusza - neogotyckiej budowli w centrum miasta.

Prowadzona była od początku przez państwa Adelę i Jerzego Ściesińskich. Od dnia 01.01.2002 dyrektorem galerii został Dariusz Kaleta.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku na podstawie Uchwały nr XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. dokonało się połączenie samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu i Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu.

W wyniku połączenia instytucji powstała gminna jednostka organizacyjna działająca w formie samorządowej instytucji kultury, pod nazwą "Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu".

Dyrektorem Regionalnego Centrum Kultury został mgr Tadeusz Kielar. Dział wystawienniczy Regionalnego Centrum Kultury pod nazwą: Galeria Sztuki Współczesnej prowadzi mgr sztuki Dariusz Kaleta.

W galerii dokonano już ponad 270 ekspozycji dzieł znamienitych polskich i zagranicznych twórców m.in. Władysława HASIORA, Zdzisława BEKSIŃSKIEGO, Marto ANTO, Józefa Szajny, Antoniego Fałata.

Przy współpracy z wieloma Biurami Wystaw Artystycznych w kraju odbywają się w Kołobrzegu liczne wystawy, jak Ogólnopolskie Biennale Pasteli, edycje Biennale Sztuki Sakralnej SACRUM.

Galeria oprócz wystaw, wernisaży prowadzi również działalność edukacyjną. Odbywają się tu lekcje dla dzieci i młodzieży, nie tylko z Kołobrzegu. Celem tych lekcji jest zapoznanie młodych ludzi ze sztuką współczesną i minionych epok.

Galeria czynna jest codziennie, z wyjątkiem poniedziałków i przerw, w czasie których przygotowywana jest nowa wystawa.

W Galerii eksponowane są wystawy indywidualne i zbiorowe plastyków kołobrzeskich i plastyków różnych środowisk artystycznych Polski oraz z innych krajów.


Stowarzyszenie GRUPA KOŁOBRZEG

Bez wątpienia istnieniu ludzkiemu sens nadaje życie twórcze. Świadomość tego towarzyszy także plastykom kołobrzeskim. Przekonujemy się o tym oglądając wystawione prace artystów.

Nie wartościując przedstawionych dzieł, co pozostawić należy samemu odbiorcy, zwróćmy uwagę na różnorodność poszukiwań tematycznych oraz przesłań mocno związanych z indywidualnymi doświadczeniami, a także na rozmaitość rozwiązań formalnych i użytych technik. Rodzi się wobec powyższego pytanie: co łączy, nie licząc pasji, owych kilkunastu artystów?

Co daje tytuł wspólnego wystąpienia? Wszak nie sposób postrzegania rzeczywistości (zewnętrznej i wewnętrznej), nie artykulacja, nie techniki warsztatowe. Ba, częstokroć kłócą się tu ze sobą nawet klimat i poetyka prezentowanych prac. Więcej. Różnią także lata, doświadczenia pokoleniowe, dorobek, obecne miejsce zamieszkania twórców. Elementem scalającym nie jest również manifest programowy, bowiem takowego nie ma.

A jednak, mimo wymienionych sprzeczności, istnieje łącznik uzasadniający grupową prezentację. Stanowi go dosyć szeroko pojęta wspólnota środowiskowa. Po prostu klimat nadmorskiego miasta. PUNKT STARTU TWÓRCZEJ PRZYGODY, CZĘSTO DEBIUTÓW.

Lech Marek Jakób


Jak wynika z przytoczonych fragmentów artykułów wstępnych do katalogów wcześniejszych wystaw artystów kołobrzeskich, nie łączy ich żadne credo artystyczne, ani tym bardziej manifest artystyczny.

Nic, poza więzią z miastem rodzinnym, miastem nad wielką wodą, MIASTEM, Z KTÓRYM ZWIĄZANE SĄ ICH SERDECZNE MYŚLI... Niby nic, a zarazem tak wiele.

Jerzy Ściesiński


Wanda Irena Koźmińska - ukończyła studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Członek PSEP stowarzyszenia artystów plastyków. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek. Uczestniczyła od 1977 r w około 230 wystawach (w tym 28 indywidualnych: w kraju, w Niemczech i w Finlandii). Wystawy międzynarodowe: Ostrów Wlkp., Kraków, Antonin, Grudziądz, Kalisz Wlkp., Racibórz - wyróżnienie, Katowice, Gliwice, Skierniewice, Wadowice, Berlin (Niemcy), Sint Niklaas (Belgia), Wino (Litwa) - wyróżnienie, Rijeka (Chorwacja), Buenos Aires (Argentyna), Albenga (Włochy), Troki (Litwa). Wystawy ogólnopolskie: Leszno, Warszawa - nagroda, Gdańsk, Ostrów Wkp. - nagroda, Łódź, Gorzów Wkp. -nagroda, Suwałki - nagroda, Szklarska Poręba, Lublin - wyróżnienie, Katowice, Zamość - nagroda, Zielona Góra- nagroda, Świebodzin - nagroda 1997 i 1998 r, Rzeszów, Lagów, Sopot- wyróżnienie 1996, 1997, nagroda 1997, Kraków, Wola Okrzejska, Weliczka. Uczestniczyła również w wystawach środowiskowych prezentowanych w kilkudziesięciu miastach Polski oraz w Niemczech i Bułgarii. Welokrotnie nagradzana i wyróżniana w wojewódzkich konkursach plastycznych. Prace w zbiorach prywatnych, w muzeach i instytucjach w kraju oraz w Anglii, Argentynie, Australii, Bułgarii, Brazylii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Norwegii, na Litwie, Łotwie i we Woszech.


Romuald Wiśniewski urodził się w Zielonej Górze 20 kwietnia 1963 roku. Studiował w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby. Dyplom uzyskał w 1991 roku. Jego profesorami byli m.in. Gustaw Zemła , Jan Kucz, Tadeusz Łodziana, Piotr Gawron, Janusz Pastwa. Prace rysunkowe przyniosły mu wyróżnienie wśród studentów Wydziału Rzeźby w 1991 roku. Pracuje twórczo w dziedzinie rzeźby w brązie, kamieniu, ceramice i drewnie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz Anglii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech, USA. Od 1995 - 1999 Prezydent Związku Artystów Rzeźbiarzy Okręgu Warszawskiego. W 1999 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Wystawy indywidualne: 1992 - Urząd Miasta i Gminy - Ożarów Mazowiecki; Galeria u Jadźki - Zielona Góra; 1997 - Galeria u Jadźki - Zielona Góra; 2000 - Galeria Sztuki Współczesnej - Kołobrzeg; 2000 - ZPAP Szczecin - Galeria "Kierat"; 2000 - Galeria Sztuki 2000 - Warniłęg Udział w wystawach zbiorowych: 1990, 1991 - BWA Ciechanów; 1991 - Muzeum ASP - Warszawa; 1992 - Galeria ZAR - Warszawa "Zimowy Salon Rzeźby" laureat GRAND PRIX; 1993, 94, 95, 96, 97 - Galeria ZAR - Warszawa "Zimowy Salon Rzeźby" srebrny medal; 1994 - Galeria ZAR - Warszawa "Zimowy Salon Rzeźby"; 1997 - Galeria Sztuki Współczesnej - Kołobrzeg "Gemeinsam - razem"; 1998 - Galeria ZAR Warszawa "Wiosenny Salon Rzeźby"; Galeria PANKOW - Berlin "Gemeinsam - razem"; GSW - Kołobrzeg "Salon Letni 98"; Galeria Moje Archiwum Koszalin - Miejsce II; VI - Międzynarodowe Sympozjum Artystów - "Przekształcenie Przestrzeni" - TUCHOMIE; 1999 - GSW Kołobrzeg "Salon Letni 99"; VII - Międzynarodowe Sympozjum Artystów - "Przekształcenie Przestrzeni" - TUCHOMIE; 2000 - BWA Gorzów Wlkp. "SAKRUM"; GSW Kołobrzeg - "SAKRUM"


Dariusz Kaleta urodził się w roku 1960 w Lubaniu Śląskim. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach uzyskując dyplom w 1987 r. Do roku 1998 mieszkał w Świętochłowicach. W Kołobrzegu mieszka od roku 1998. Uprawia malarstwo sztalugowe. Ważniejsze wystawy: 1984 - wystawa Sztuki Sakralnej w Chorzowie, 1987 - "Dyplom'87" - BWA, Katowice, 1998 - XII Biennale Plakatu, BWA Katowice, 1989 - "Debiut'89" - l indywidualna wystawa malarstwa w galerii ZPAP "Dworcowa" w Katowicach, 1989 - Inter Art'89 - Poznań; 1990 - II wystawa środowiska katowickiego ZPAP - BWA Katowice; 1991 - II indywidualna wystawa malarstwa w BWA Ciechanów; 1992 - Auction of Contemporary Polisch National Fund. - New York; 1994 - l Triennale Autoprtretu im. Jacka Malczewskiego - BWA Radom; 1994 i 1996 udział w wystawie twórczości artystów miasta Chorzowa w galerii "Agnes" w stanie Layola (USA); 1997 - udziat w wystawie "Narodziny nowego wieku" w Paryżu (pod patronatem Akademii Malarzy Środkowej Europy). Swoje obrazy wystawia w galeriach "Top Artu" i w Domu Aukcyjnym "Rempex" w Warszawie.


Helena Bürkner ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. Pracowała jako nauczycielka szkół podstawowych w Białogardzie i sanatoriów dziecięcych w Kołobrzegu i w Dźwirzynie. Wystawia od 1983-go roku działając w Wojewódzkim Kole Nauczycieli Plastyków w Koszalinie. Prace swoje prezentowała w Koszalinie, Kołobrzegu,Szczecinie, oraz na wystawach poplenerowych w Poznaniu, Ciechanowcu, Kazimierzu Dolnym, Kłodzku.W 1985 r. otrzymała wyróżnienie w nauczycielskim konkursie " Zabytki Ziem Zachodnich i Północnych w Koszalinie. W marcu 2000 r. zorganizowała swą pierwszą wystawę indywidualną w Galerii GOK przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim. W marcu 2001 r. otrzymała pierwszą nagrodę w fotografii w Piątym Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literacko- Fotograficznym "Natura moich okolic " Brała udział w wystawach w Zielonej Górze, Polanicy, oraz z grupą plastyków z Ustronia Morskiego w Krakowie.


Zygmunt Jasnoch - urodził się w roku 1955 w Kamieniu Pomorskim. W Kołobrzegu mieszka od 1958 roku W roku 1976 ukończył Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu. W 1977 roku podjął studia w Instytucie Inżynierii Środowiska Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, które ukończył w 1982 roku. Swoje uzdolnienia plastyczne rozwijał w Pracowni Kołobrzeskiego Ośrodka Kultury w latach 1974 - 1980, biorąc równocześnie udział w dorocznych przeglądach kołobrzeskiej plastyki nieprofesjonalnej organizowanych w Matej Galerii w Kołobrzegu oraz przeglądach wojewódzkich organizowanych przez Wojewódzk Dom Kultury w Koszalinie. W roku 1977 bierze udział w wystawach: Plastyki Nieprofesjonalnej Ziem Północnych i Zachodnich w Szczecinie; II Triennale Plastyki Nieprofesjonalnej we Wrocławiu i w Warszawie (1978); w wystawie plastyki amatorskiej w Murchin i Neusterlitz (NRD). Uczestniczy w wielu plenerach i wystawach poplenerowych organizowanych przez WDK w Koszalinie, oraz placówki upowszechniania kultury na terenie województwa koszalińskiego. Wystawy indywidualne: 1984 w kawiarni WDK w Koszalinie; 1987 w Klubie Książki i Prasy "Ruch" w Gościnie; 1989 w Miejskim Klubie NOT w Kołobrzegu; 1990 w Małej Galerii w Kołobrzegu; 1998 w Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu; 1999 w BWA - Piła; 1999 w Domu Kultury - Ustronie Morskie W kołobrzeskiej Galerii Sztuki Współczesnej bierze udział w wystawach: 1992 - Twórczość artystów woj. koszalińskiego; 1993 - Twórczość artystów kołobrzeskich; 1994 - "Salon Letni'94" - twórczość artystów kołobrzeskich; 1995 - "Razem - Gemeinsam" - wspólna wystawa twórczości artystów kołobrzeskich i artystów z Berlina - Pankow; 1995 - "Salon Letni'95" - twórczość artystów kołobrzeskich; 1996 - "Salor Letni'96" - twórczość artystów kołobrzeskich oraz w Berlinie - Pankow; 1994 - Galeria "Albatros - 1995 - Galeria "Pankow" - "Razem - Gemeinsam"; 1998 - GSW w Kołobrzegu.


Łucja Spejczys Końko urodziła się w Wilnie. Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w pracowni malarstwa prof. Tymona Niesiotowskiego i prof. Stanisława Bo-rysowskiego. Dyplom uzyskała w roku 1956. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W Kołobrzegu mieszka od roku 1956. Uprawia malarstwo sztalugowe. Swoje prace wystawiała we wszystkich wystawach środowiskowych w Kołobrzegu, Koszalinie, Warszawie. Brała udział w międzynarodowym Plenerze Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki "Osieki" Wystawy za granicą: w Berlinie, Torgelow, Neubrandenburgu. Wystawy indywiualne: w kołobrzeskiej Małej Galerii w latach 1970, 1977, 1985. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy Kanada, USA).


Mirosława Zimecka Szerląg urodzona w Kozeninie, pow. Opoczno. Wychowała się w Kowalu na Kujawach. W roku 1964 ukończyła kołobrzeskie Studium Nauczycielskie (malarstwo pod kierunkiem Ireny Za-horskiej i Elżbiety Dudzik). W Kołobrzegu mieszka od 1962 roku. Uprawia malarstwo sztalugowe. W latach 1978 - 1998 l zrealizowała cykl wystaw indywidualnych malarstwa w ośrodkach sanatoryjnych, w Garnizonowym Klubie Oficerskim i innych placówkach wojskowych oraz w KMPiK w Kołobrzegu. Uczestniczyła w wielu plenerach i wystawach poplenerowych organizowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego na terenie kraju. Od roku 1991 brata udział we wszystkich wystawach Grupy Kołobrzeg w Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. W roku 1995 brała udział w wystawie "Razem - Gemeinsam" w Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu i w Galerii w Berlinie - Pankow. Prace jej znajdują się w wielu instytucjach państwowych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, Austria, Anglia).


Dorota Stelmaszczyk - Szwed urodziła się w Chełmie. W 2004 roku ukończyła Europejską Akademię Sztuk w Warszawie. Uzyskała dyplom na Wydziale Projektowania Graficznego (ilustracje do książki Jonathana Carrolla „Kości Księżyca") pod kierunkiem prof. Mieczysława Wasilewskiego oraz z rysunku (temat: Sen) pod kierunkiem prof. Anety Jaźwińskiej. Studiowała również malarstwo w pracowni prof. Barbary Szubińskiej. Mieszka w Warszawie. Uprawia malarstwo sztalugowe i grafikę komputerową. Zajmuje się również scenografią. Wystawy: 2006 – udział w konkursie „Start!" Samsung Art Master, wystawa i aukcja charytatywna obrazów w CSW w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, 2005 – wystawa indywidualna w galerii „Pod Mostem" w Warszawie, 2001 – udział w wystawie zbiorowej i aukcji obrazów „Gwiazdy na Gwiazdkę" Hotel Jan III Sobieski, 2000 – udział w wystawie zbiorowej artystów chełmskich w Chełmie.


Hanna Ściesińska Gumowska - córka Adeli i Jerzego Sciesińskich, kołobrzeżanka - urodzona w Chełmie. W roku 1978 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 1978 - 81 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, m. in. w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego, prof. Mieczysława Wiśniewskiego oraz w Zakładzie Witrażu Konstantego Lyskowskiego. W roku 1981 wyprowadziła się do Szwecji. Jest związana emocjonalnie i rodzinnie z Kołobrzegiemn i kręgiem plastyków kołobrzeskich. Jest Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo sztalugowe. Wystawy indywidualne - w Szwecji: 1991 - Bro Centrum; 1991, 1992 - Kungsangen Art Gallen; 1992 - Stokholm Alberts Gallere; 1993 - Jakobsberg ABF; Wiksjó; Órebro Carl Larsson Hus; Bro Stationshus; 1994 - Galleffta Gard - Bro; Kusangen - I.J. - K.E; 1999 - Stockholm, Cafe Piastowska; 1999 - Surahammars Herrgard; w Polsce: 1996 - Kołobrzeg, Galeria Sztuki Współczesnej. Udział w wystawach zbiorowych: 1991 i 1992 - Kołobrzeg, Galeria Sztuki Współczesnej "Interdyscyplinarna Wystawa Twórczości Artystów województwa koszalińskiego"; 1993 - Kołobrzeg, GSW, ,VII wystawa Twórczości Grupy Kołobrzeg"; 1994, 95, 96, 98 - Kołobrzeg, GSW, "Salon Letni"; 1996 i 1997 - Kołobrzeg GSW, "Razem - Gemeinsam"; 1996 i 1997 - Berlin, Galeria Pankow, "Razem - Gemeinsam" - Berlin, Galeria "S"; 1999 - Yasby Konsthall "50x50" (ogólnoszwedzka).


Maria Róża Kobarska - ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom w 1984 r. Członek PSEP - stowarzyszenia zrzeszającego artystów plastyków. Zajmuje się malarstwem sztalugowym (olej, akwarele) i rysunkiem. Uczestniczyła w wystawach środowiska eksponowanych zbiorowo w Kołobrzegu, Koszalinie, Kłodzku, Szczecinie, Krzeszowicach, Dźwirzynie, Międzyzdrojach, Połczynie Zdrój, Ostrowie Wielkopolskim, Ustroniu Morskim, Darłowie, Krakowie oraz za granicą - Niemcy. Autorka wystawy indywidualnej w salonie wystawowym KMPiK w Kołobrzegu w 1989 r. Razem 40 wystaw. Prace w zbiorach instytucji i osób prywatnych w kraju.

... oraz:

 • Renata Fenn
 • Helena Leźnicka
 • Aleksandra Łojek - Szymanowska
 • Beata Wachecka
 • Elżbieta Waszczuk
 • Adriana Rękas
 • Bożena Sawicka
 • Iwona Sawicka
 • Małgorzata Słoniewicz
 • Maria Róża Kobarska
 • Maria Kożurno
 • Danuta Król
 • Wojciech Dopierała
 • Roger Gribben
 • Krzysztof Ramocki
 • Kazimierz Ratajczyk
 • Wiesław Stępień
 • Łukasz Ogrodowczyk
 • Mirosław Nowosza

Byli członkowie:

 • Iwanicka Mirella
 • Kolasa Tomasz
 • Kubicki Dominik
 • Mazur - Tężycka Hanna
 • Ramocki Krzysztof
 • Tężycki Janusz
 • Mazur Dariusz
 • Waligóra Dorota
 • Rymaszewska Iwona
 • Stelmaszczyk Dorota
 • Bobkowska Joanna
 • Drozd Anna
 • Rafiński Andrzej
 • Majchrzak Andrzej
 • Kmieciak Krystyna
 • Wietrzyński Andrzej