Dariusz Kaleta - Kierownik Działu WystawienniczegoGaleria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu powołana została 1 lutego 1988 roku Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej. Siedzibą jest parter prawego skrzydła ratusza - neogotyckiej budowli w centrum miasta.

Prowadzona była od początku przez państwa Adelę i Jerzego Ściesińskich. Od dnia 01.01.2002 dyrektorem galerii został Dariusz Kaleta.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku na podstawie Uchwały nr XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. dokonało się połączenie samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu i Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu.

W wyniku połączenia instytucji powstała gminna jednostka organizacyjna działająca w formie samorządowej instytucji kultury, pod nazwą "Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu".

Dyrektorem Regionalnego Centrum Kultury został mgr Tadeusz Kielar. Dział wystawienniczy Regionalnego Centrum Kultury pod nazwą: Galeria Sztuki Współczesnej prowadzi mgr sztuki Dariusz Kaleta.

W galerii dokonano już ponad 230 ekspozycji dzieł znamienitych polskich i zagranicznych twórców m.in. Władysława HASIORA, Zdzisława BEKSIŃSKIEGO, Marto ANTO, Józefa Szajny, Antoniego Fałata.

Przy współpracy z wieloma Biurami Wystaw Artystycznych w kraju odbywają się w Kołobrzegu liczne wystawy, jak Ogólnopolskie Biennale Pasteli, edycje Biennale Sztuki Sakralnej SACRUM.

Galeria oprócz wystaw, wernisaży prowadzi również działalność edukacyjną. Odbywają się tu lekcje dla dzieci i młodzieży, nie tylko z Kołobrzegu. Celem tych lekcji jest zapoznanie młodych ludzi ze sztuką współczesną i minionych epok.

Galeria czynna jest codziennie, z wyjątkiem poniedziałków i przerw, w czasie których przygotowywana jest nowa wystawa.

W Galerii eksponowane są wystawy indywidualne i zbiorowe plastyków kołobrzeskich i plastyków różnych środowisk artystycznych Polski oraz z innych krajów.

Realizujemy działalność edukacyjną dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: komentarze do wystaw, projekcje filmów o sztuce oraz udzielamy informacji dot. twórczości plastycznej.

Prowadzimy działalność wydawniczą: katalogi, ulotki, plakaty itp. Kolekcjonujemy dzieła współczesnych artystów polskich. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki współczesnej i rzemiosła artystycznego.

ZAPRASZAMY!